Mobitech

Multidisciplinaire kennis van koeling

Om tot beste oplossing te komen heeft Mobitech een pragmatische strategie op kwaliteit, engineering en productie ontwikkeld.


Ontwikkeling

Om de beste resultaten te garanderen, heeft Mobitech een hybride oplossing voor complexe engineering taken gekozen. In samenwerking met een partner voorziet Mobitech zijn klanten van de best toepasbare oplossing.

 

Productie

Mobitech heeft een eigen productiefaciliteit. Dit geeft ons flexibiliteit in het gehele productieproces. Naast productie en assemblage, verrichten wij koeltechnische handelingen zoals het vacumeren en vullen van koelunits. Bovendien beschikken wij over een specifieke PU-schuiminstallatie om zeer gericht isolatie aan te kunnen brengen. 

Koeltechnische analyse en isoleren verrichten wij ook in opdracht van derden. 

 

Kwaliteitswaarborg

Mobitech produceert en levert conform de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2015   

|download certificaat|

 

Leveringsvoorwaarden

In al die gevallen waarin wij optreden als aanbieder, leverancier of anderszins zijn op onze offertes, opdrachten en/of met ons gesloten overeenkomsten de 'Metaalunievoorwaarden' van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.   

|download voorwaarden 2019|